Trang nhà      Mục Sư Kim Vân    Tuyên Ngôn Đức Tin    Gia Đ́nh Victory Vn     Mục Vụ     RADIO     Videos    Liên Lạc
 
Hội thánh Việt Victory


Phong trào Hội Thánh VICTORY khởi nguồn tại Gia Nă Đại năm 1997 và đă trở thành một phong trào gay dựng Hội Thánh mạnh mẽ nhất trên thế giới.

Hội Thánh Victory đặt trọng tâm vào việc trang bị tín đồ với kiến thức về Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời và năng lực của Đức Chúa Thánh Linh để họ có thể bước đi trong chiến thắng mà Đức Chúa Giêsu đă ban cho họ.

Mục đích của Hội Thánh
  • Mang tin lành biến đổi đời sống con nguời của Đức Chúa Giê su đến tất cả mọi người, bằng mọi phương cách.
  • Dạy và huấn luyện tín đồ sống trong sự chiến thắng trên mọi lĩnh vực của đời sống
  • Huy động đạo quân của Đức Chúa Trời và vâng phục làm những việc mà Đức Chúa Thánh Linh dẫn dắt thực hiện.

 Trang nhà     Mục Sư Kim Vân    Tuyên Ngôn Đức Tin    Gia Đ́nh Victory Vn     Mục Vụ     RADIO     Videos    Liên Lạc

Copyright © 2010 Viet Victory. All rights reserved. Designed by sea-lion